Majlis Pengetua/Institusi Kefeloan

FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN

  1. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar di Kolej Kediaman.
  2. Menyediakan kemudahan dan kelengkapan bilik dan rumah kediaman pelajar di Kolej Kediaman.
  3. Menguruskan hal ehwal kemudahan dan kebajikan pelajar di Kolej Kediaman.
  4. Mengawasi disiplin pelajar melalui penguatkuasaan peraturan Kolej Kediaman.
  5. Memantau aktiviti-aktiviti pelajar di Kolej Kediaman.
  6. Menyediakan penempatan untuk pihak luar.
  7. Menguruskan hal-hal berkaitan kefeloan.