Carta Organisasi SAffAD

 

 

                     

OBJEKTIF JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI (SAffAD)

  • Menggalakkan penglibatan pelajar melalui pelbagai aktiviti pembangunan pelajar di dalam dan di luar kampus.
  • Merencana aktiviti kokurikulum dan memberi pengiktirafan aktiviti kehidupan kampus bagi membangunkan pelajar yang holistik.
  • Menyediakan persekitaran kehidupan kampus yang menyeluruh (total campus experience) bagi merangsang proses pembangunan pelajar melalui prasarana, perkhidmatan dan kemudahan yang kondusif.
  • Mewujudkan jaringan perhubungan yang erat serta berterusan di antara  alumni UMP dan alma mater mereka.