Bahagian Pengurusan, Kebajikan & Perhubungan Alumni

                                                                             * Carta Organisasi Dikemaskini Sehingga November 2015

 

FUNGSI

 • Menyelaraskan urusan pentadbiran am jabatan.
 • Menyelaras pengurusan  sumber manusia jabatan.
 • Menguruskan urusan kewangan jabatan.
 • Menguruskan sistem maklumat  jabatan. 
 • Menguruskan urusan pembiayaan dan pinjaman PTPTN pelajar
 • Menguruskan kebajikan pelajar 
 • Menguruskan Tabung Zakat serta urusan pengagihan wang zakat serta mencari dana bagi tabung zakat
 • Mengurus dan mengendalikan urusan tatatertib dan disiplin pelajar
 • Menguruskan dan menyelaras aktiviti dan data berkaitan alumni.
 • Menguruskan kajian penyelidikan yang berkaitan pelajar, pembangunan sosio ekonomi dan kemasyarakatan.
 • Menyedia dan membekalkan laporan yang berkaitan kepada pihak-pihak yang berkenaan.

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Kampus Gambang

Puan Azlina Binti Abdul Mubin

Penolong Pendaftar Kanan

Tel: 09- 549 2567

Faks: 09- 549 2535

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kampus Pekan

Encik Mohd Nor Hisham Bin Yusof @ Ibrahim

Penolong Pendaftar

Tel: 09- 424 5727

Faks: 09- 424 5726

Email:  mnorhisham@ump.edu.my