POLISI AMALAN 5S

Kami akan sentiasa melaksanakan amalan 5S secara berterusan ditempat kami melalui kerja secara

berpasukan dan berdisiplin.

Bagi memastikan hasrat tersebut tercapai maka kami akan :-

  • Meningkatkan produktiviti
  • Sentiasa memberikan perkhidmatan dan penghasilan produk yang berkualiti
  • Menepati masa
  • Mengurangkan kos
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat