Objektif Pelaksanaan 5S

Memastikan staf menjadikan tempat kerja mereka bersih, kemas, selesa, teratur dan sistematik.

Meningkatkan imej UMP hasil dari persekitaran kerja yang berkualiti yang akan menyumbangkan kepada penghasilan perkhidmatan yang efisyen dan efektif.

Menaikkan moral kerja staf untuk bekerja dengan lebih cemerlang.

Memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalaman dan luaran yang berurusan untuk mendapatkan perkhidmatan serta produk.